Fakta om Staven Grus AS

Staven Grus AS er et familieeid entreprenørfirma i Øksnes kommune, og har vært registrert som aksjeselskap siden 01.05.2003. Det eies og driftes av brødrene Trond og Viktor Stavøy, og brødrene Mikal og Glenn Stavøy. Siden 1983 har det vært tatt ut masser fra fast fjell i Staven. I 2003 overtok Stavøy drifta av pukkverket. Siden da har Staven Grus AS vokst jevnt og trutt, både i omsetning og arbeidsstokk.

 

I 2003 hadde firmaet fire ansatte, de fire aksjonærene. I juli i 2014 teller firmaet 14 ansatte. November 2017 var tallet 23 ansatte. Mens i desember 2021 er det 43 ansatte. Siden 2003 har virksomheten endret seg og vokst fra ren pukkverksdrift til mer omfattende entreprenørvirksomhet.

 

Massene i Staven består av en kvartsrik gneis med innslag av blant annet syenitt og glimmergneis. Massene er vurdert som godt egnet til bære- og forsterkningslag i vei, og har blitt oppknust til bruk som veigrus. Massene er også godt egnet som tilslag til betong, uten at betongproduksjon er en del av firmaet. Foredling og salg av masser fra pukkverket er en omfattende del av firmaets økonomi.

Firmaet har kontrakt som underentreprenør med Nordland fylkeskommune om vinterdrift av vegnett i Øksnes. Samt en avtale med Øksnes Kommune på kommunale veier og eiendommer. Bedriften har også rundt 300 private og bedriftskunder på vinterdriften.

 

Firmaet er allsidige på entreprenørsiden og har vært involvert i mange forskjellige typer prosjekter. Utbygging av moloer, tomtegraving, VA-anlegg, vintervedlikehold av veger og veibygging er de grove trekkene i den forbindelse.

Staven Grus AS – trygghet og kvalitet.