Våre referanseprosjekt

Staven Grus har mange varierte oppdrag, noe som har gitt oss en bred erfaring og et godt grunnlag for å løse nye utfordringer!

Under kan du lese om noen av prosjektene vi har vært med på.

Havna Boligpark

Sted: Øksnes

Oppdragsgiver: Sortland Boliger AS

Referanseperson: Ulv-Eirik Steinsvik

Utført periode: 2015-16

Beskrivelse: Grunnarbeid tomt, vei og parkering

Elvelund Boligpark

Sted: Øksnes

Oppdragsgiver: Øksnes Entreprenør AS

Referanseperson: Barry Olsen

Utført periode: 2015-16

Beskrivelse: Grunnarbeid tomt, vei og parkering

Ørntua Barnehage

Sted: Øksnes

Oppdragsgiver: Øksnes Kommune

Referanseperson: Bengt-Stian Nilsen

Utført periode: 2016-2017

Beskrivelse:Grunnarbeid, Parkering og Grøntområde

Gang og Sykkelvei

Sted: Øksnes

Oppdragsgiver: Øksnes Kommune

Referanseperson: Bengt-Stian Nilsen

Utført periode: 2015-2017

Beskrivelse:Opparbeidet gangfelt og Busslommer

Myre Havn Molo

Sted: Øksnes

Oppdragsgiver: Per Aarsleff AS

Referanseperson: Per Midtjord

Utført periode: 2013-2016

Beskrivelse:Produksjon og levering av ca 320.000m3 masser

Nye Omsorgsboliger Myre

Sted: Øksnes

Oppdragsgiver: Øksnes Kommune

Referanseperson: Bengt-Stian Nilsen

Utført periode: 2015-2016

Beskrivelse:Grunnarbeid, Parkering og Grøntområde

Lagerbygg BioMar AS

Sted: Øksnes

Oppdragsgiver: BioMar AS

Referanseperson: Arne Otto Olsen

Utført periode: 2016-2017

Beskrivelse: Grunnarbeid

Fylling Kartnesbukta

Sted: Øksnes

Oppdragsgiver: Øksnes Havnevesen

Referanseperson: John Danielsen

Utført periode: 2016-2017

Beskrivelse: Produksjon og levering av ca 100.000m3 masser

Primex AS

Sted: Øksnes

Oppdragsgiver: Øksnes Entrepenør

Referanseperson: Barry Olsen

Utført periode: 2017

Beskrivelse: Grunnarbeid 

Lagerbygg ØE

Sted: Øksnes

Oppdragsgiver: Øksnes Entrepenør AS

Referanseperson: Barry Olsen

Utført periode: 2016

Beskrivelse: Grunnarbeid

Meløy Småbåthavn

Sted: Øksnes

Oppdragsgiver: Meløy Småbåthavn

Referanseperson: Ole-Martin Karlsen

Utført periode: 2017

Beskrivelse: Opparbeid vei og Parkering. Mudring